U bent hier

Glaucoom - Behandeling

De bedoeling van de behandeling is dus niet om te genezen, maar wel om bijkomende schade te voorkomen. Afhankelijk van de resultaten van een eerste onderzoek zal de oogarts u op korte of langere termijn terugzien.

De behandelingen worden soms gecombineerd en het is belangrijk te begrijpen dat de behandeling zich richt op het stoppen of vertragen van het ziekteproces, maar dat de schade die al aanwezig was vóór de behandeling niet kan worden hersteld!

Vroeger werd men vaak blind door glaucoom. Vandaag kan blindheid meestal worden voorkomen door goede opvolging van wie risico loopt, en tijdig starten van een behandeling bij wie het nodig heeft. Sommige mensen met (aanleg voor) glaucoom hebben geen of slechts lichte behandeling nodig. Om het risico op gezichtsproblemen in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van gesofisticeerde apparatuur en worden sommige testen geregeld herhaald.

Volgende behandelingen kan men voorstellen:

 • Oogdrukverlagende behandeling
  • Een of meerdere oogdruppels, die levenslang moeten worden gebruikt .
  • Laserbehandeling (SLT), yag iridotomie en of yag iridoplastie
  • Soms is een cataractoperatie nodig, als zwelling van de lens de oogdruk doet toenemen of als cataract de controle van het oog bemoeilijkt.
   Bij sommige types glaucoom heeft het verwijderen van de lens een gunstige invloed op de oogdruk, en wordt
   een cataractoperatie uitgevoerd om de druk te verlagen, ook al is het centrale zicht nog behoorlijk en de lens nog weinig troebel. 
  • Een glaucoomoperatie, waarbij een afvoerkanaaltje wordt gemaakt waardoor de oogdruk daalt. Deze operatie is noodzakelijk wanneer de andere behandelingen falen of wanneer er al heel wat schade is aangericht.

   Bij een XEN gel® stent implantatie (glaucoomoperatie) wordt een bypass geplaatst die het  kamerwater (vocht dat wordt aangemaakt binnenin het oog) gecontroleerd laat wegvloeien naar de ruimte tussen het blindvlies van het oog en het wit van het oog, zodat de oogdruk vermindert.

        - Aanmaken van een filter waardoor de druk zakt (trabeculectomie). 
        - Afleiden van het vocht via een implant (tube implantatie).

 • Strikte opvolging bij de oogarts ter controle van oogdruk, gezichtsveld, foto van de oogzenuw,  evaluatie van de oogzenuw met de microscoop.
 • Therapietrouw is extreem belangrijk: het gebruiken van de juiste behandeling moet achteruitgang tegengaan en het naleven van de controle afspraken moet toelaten mensen met achteruitgang tijdig op te sporen.

Vele patiënten zijn weinig gemotiveerd voor een behandeling, omdat ze lange tijd niets voelen. Wanneer men zelf moeite heeft met het zien of mensen van nabij kent die door glaucoom hinder ervaren, is men meestal wel gemotiveerd. Eens men hinder ervaart is hier jammer genoeg geen behandeling voor: enkel bijkomende schade (en dus hinder) kan worden voorkomen.

Er bestaan meer dan 30 verschillende soorten glaucoom. De behandeling is afhankelijk van het soort glaucoom, de ernst ervan, de maximale oogdruk, enz. Het is dus meestal zinloos uw behandeling of uw maximaal toegelaten oogdruk te vergelijken met die van iemand anders.

 

 
Tags: