Spring naar hoofd-inhoud

Wat gebeurt er bij suikerziekte?

Bij suikerziekte (diabetes) kunnen de bloedvaten in het lichaam minder goed worden: er kan vocht uit lekken en ze kunnen bloeden. Als de bloedvaten onvoldoende zuurstof naar de weefsels brengen, raken deze beschadigd. Ons lichaam maakt dan nieuwe bloedvaten aan, maar deze lekken en bloeden nog méér.

Deze problemen ontstaan sneller als de suikerspiegel in het bloed te hoog is, als men ook rookt, of als er ook verhoogde bloeddruk is. 

Oogaantasting door suikerziekte

Achterin het oog ligt het netvlies, dat licht opvangt en doorstuurt naar de hersenen. Het netvlies werkt als de film van een fototoestel. Om goed te zien moet het netvlies van goede kwaliteit zijn.

Het netvlies krijgt zuurstof langs de bloedvaten in het oog. Ook deze bloedvaten kunnen aangetast worden door suikerziekte (diabetes). Dit veroorzaakt lekkage van vocht, bloedingen, littekenvorming en uiteindelijk netvliesloslating. Indien suikerziekte niet goed behandeld wordt kan onherstelbaar gezichtsverlies en zelf blindheid ontstaan. Er kan ook een vorm van hoge oogdruk (glaucoom) ontstaan waarbij het oog erg pijnlijk wordt.

Suikerziekte is een sluimerende ziekte: de hoge suikerspiegels in het bloed vandaag veroorzaken pas schade over enkele maanden tot jaren. Het risico stijgt als men ook hoge bloeddruk heeft of rookt.

Oogonderzoeken bij suikerziekte

  • Soms worden oogdruppels gebruikt om de pupil wijd te maken en sommige delen van het netvlies beter te kunnen onderzoeken. Door de wijde pupil is het zicht gedurende 2-3 uur minder goed. Neem dus best iemand mee die je veilig terug thuis kan brengen.
  • Als er vermoeden van lekkage is of onzekerheid over de oorzaak van vermindering van het zicht, wordt een soort scanner (OCT) van het netvlies gemaakt, waarop de aanwezigheid van vocht kan worden vastgesteld, gemeten en opgevolgd.
  • Van sommige afwijkingen worden foto’s gemaakt, om vergelijking in de toekomst gemakkelijker te maken.
  • Soms wordt een contraststof onderzoek uitgevoerd (fluo-angiografie) om lekkage of zuurstoftekort beter te zien. Om veiligheidsredenen wordt dit onderzoek uitgevoerd in het ziekenhuis.

Behandeling van suikerziekte

  • Wees trouw aan de voorgeschreven behandeling (pillen, insuline, vermageren, gezonde voeding, beweging, bloeddrukcontrole). Wie de behandeling niet trouw volgt zal vaak hoge suikerspiegels hebben en kan blind worden. Anderzijds kunnen mensen die de behandeling goed volgen ook na vele jaren nog steeds gezonde ogen hebben!
  • Nooit roken !
  • Ga regelmatig op controle naar uw huisarts, of indien nodig naar de suikerspecialist (endocrinoloog).
  • Laat uw ogen opvolgen door de oogarts.
  • Door deze raad op te volgen krijgt u meer controle over de suikerziekte en levert u een actieve bijdrage aan de gezondheid van uw ogen. Opvolging van uw netvlies door de oogarts is nodig om oogschade door suikerziekte tijdig op te sporen en te behandelen. Hierdoor wordt de kans op minder goed zicht en op blindheid veel kleiner.
  • Om ernstige bloedingen en netvliesloslating te voorkomen kan een laserbehandeling nodig zijn. Als het centraal zicht is aangetast kunnen zachte laserbehandeling en/of inspuitingen soms helpen.  

Moet ik ook mijn ogen laten controleren als ik goed zie?

Ja, want de aantasting van de ogen door suikerziekte begint zonder dat u het zelf merkt. Geregelde opvolging is strikt noodzakelijk. Het interval tussen de onderzoeken wordt bepaald door de ernst van de letsels in het oog en de mate waarin de suiker en andere factoren (zoals bloeddruk) onder controle zijn.

Kan bloeddruk invloed hebben op de schade aan mijn ogen?

Hoge bloeddruk kan schade veroorzaken bij mensen die geen suikerziekte hebben. Bij hoge bloeddruk in combinatie met suikerziekte is de belasting van de bloedvaten groter, waardoor schade meer uitgesproken kan zijn.

Moet ik echt stoppen met roken, is verminderen niet voldoende?

Roken is ongezond, ook voor de ogen. Wie suikerziekte heeft en rookt heeft een veel hoger risico om slechtziend of blind te worden. Elke sigaret telt, dus volledig stoppen is noodzakelijk. Ook zijn sommige schadelijke effecten van roken niet dosisgebonden, wat betekent dat 1 sigaret per dag dan even nadelig is als 1 pakje per dag. Ook sigaren, roltabak, elektrische sigaret, cannabis en waterpijp zijn schadelijk.