Spring naar hoofd-inhoud

“Waarom heeft mijn baby soms traantjes en vuile oogjes?”

In het boven- en onderooglid, aan de kant van de neus, zit een kleine opening: het traanpuntje. Elk traanpuntje staat in verbinding met een traankanaaltje. De kanaaltjes van boven- en onderooglid komen samen en monden uit in de traanzak, vanwaar een afvoergang loopt naar de neus (zie figuur).

Onze tranen worden aangemaakt in de traanklier en in kleine kliertjes in de oogleden. De tranen houden het oog vochtig en komen via het traanwegsysteem in de neus terecht.

Bij baby’s zijn de traanwegen nauwer en een tijdens een verkoudheid kan de afvoer van de traanwegen tijdelijk verstoppen. Hierdoor kunnen baby’s vuile oogjes krijgen tijdens een verkoudheid. De tranen verdampen maar de slijmlaag in de tranen blijft staan en vormt korsten. Dit lijkt soms wat op etter, maar het is geen infectie. Een infectie van de traanwegen bij baby’s is zeldzaam.
 

“Wat als mijn baby blijft tranen en vuile oogjes hebben?”
 

Als je baby blijft last hebben van tranen en vuile ogen, ook zònder verkoudheid, dan is dit meestal het gevolg van een aangeboren verstopping van de traanwegen: de uitmonding van het traankanaal heeft zich nog niet geopend. Dit probleem zal dikwijls spontaan verdwijnen binnen de eerste 6 maand na de geboorte.

 

Wat kan ik als moeder doen de eerste 9 maanden na de geboorte?

 • Reinig de ogen met fysiologisch water en een compresje, zo vaak als nodig.
 • Antibiotica worden enkel gebruikt bij infectie. Gelukkig zijn traanweginfecties bij baby’s zeldzaam.
 • Soms kan massage van de traanzak helpen: plaats de vinger op zijkant van de neus, aan de binnenooghoek, en masseer met zachte druk, naar beneden toe. Herhaal dit een 10-tal keer ’s ochtends en ’s avonds. Schrik niet als uw baby huilt: de meeste baby’s vinden het niet aangenaam als men het gezicht aanraakt.

De massage helpt niet en mijn kind is 9-12 maand en ouder.

 • Wanneer het kind blijft last hebben zal de dokter een operatie voorstellen. Deze operatie moet zeker gebeuren vóór de leeftijd van 24 maand omdat de kans op succes daarna vermindert en dan soms grotere operaties nodig zijn.
 • Bij deze operatie wordt het kanaaltje opengemaakt tot in de neus. Indien nodig wordt vervolgens een siliconenbuisje geplaatst in het traankanaal. Dit buisje blijft enkele maanden ter plaatse om het kanaaltje goed open te houden. Het wordt nadien op de raadpleging verwijderd.
 • De operatie gebeurt onder algemene verdoving en geeft bij de meeste kindjes een goed resultaat. Het kindje is ongeveer 10-20 minuten in slaap en kan dezelfde dag nog nar huis. Af en toe blijft een kindje last hebben van aanhoudende tranen, waarvoor een meer ingrijpende operatie kan worden uitgevoerd, maar hiermee wordt liefst gewacht tot 6-jarige leeftijd.
 • Voorzichtigheidshalve worden kindjes niet geopereerd als ze verkouden zijn. Verwittig tijdig de oogarts als uw baby verkouden is.

 

 • Zolang er een siliconenbuisje in de traankanaaltjes zit, kan het oogje nog tranen. Na verwijdering van het siliconenbuisje stopt het tranen meestal binnen een week.
   

   
 • Sommige kindjes trekken aan het buisje, zodat het uit zijn goede positie komt. Het buisje kan dan niet terug op zijn plaats worden gezet, maar moet verwijderd worden. Probeer het niet zelf te verwijderen! Plak het met een stukje kleefband op de wang en bel de oogarts. U krijgt dan een afspraak om het buisje te verwijderen.
 • Na het sonderen en/of plaatsen van het buisje zult u een voorschrift voor oogdruppels meekrijgen: tobradex 3x/dag, gedurende 1 week (aan de geopereerde zijde). Na het verwijderen van het buisje wordt deze behandeling soms opnieuw gegeven.
 • Ook na een succesvolle operatie kunnen de ogen wat tranen tijdens een verkoudheid, omdat zwelling van het neusslijmvlies de afvoer tijdelijk verstopt.