Spring naar hoofd-inhoud

Wat is een afhangend ooglid of ptosis?

Ptosis is laagstand van het ooglid. Dit is meestal het gevolg van een verzwakte aanhechting van de spier die het ooglid optilt. Het wordt meer frequent op oudere leeftijd, maar kan soms al op erg jonge leeftijd voorkomen, vaak ten gevolge van het dragen van contactlenzen. Soms wordt de ptosis erger na een andere oogoperatie. 

 

Zeldzamer is een spierziekte de oorzaak, of een beroerte. Soms is het aangeboren. Ptosis is vaak de oorzaak van vermindering van het gezichtsveld, minder helder zicht, draagt vaak bij aan klachten van hoofd- of nekpijn en veroorzaakt soms moeilijkheden bij het dragen van een bril.

Vele mensen met ptosis hebben ook droge ogen. Hoewel dit weinig voorkomt, kunnen ongemakken door droogte toenemen na een ptosiscorrectie; daarom wordt de kans hierop steeds afgewogen ten opzichte van de ernst van de klachten.  De traanproductie  wordt getest om het risico beter te kunnen inschatten en de behandeling van eventuele droogte wordt geoptimaliseerd. Oude foto’s kunnen nuttig zijn om de vroegere situatie zoveel mogelijk te benaderen.  

Voor een optimaal resultaat wordt de operatie meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd (tenzij bij kinderen), in daghospitaal. Tijdens de operatie wordt de aanhechting van de spier hersteld of ingekort. Soms wordt tijdens een ptosiscorrectie ook huidteveel weggenomen ter hoogte van de oogleden. Bij deze gecombineerde ingreep is het resultaat iets minder goed te voorspellen. Indien er na enkele weken toch nog huidteveel overblijft, kan hiervoor een aanvullende correctie worden uitgevoerd.

Vele mensen vertonen een milde asymmetrie in de vorm en positie van de oogleden. Bij een eenzijdige ptosis is deze asymmetrie toegenomen, en tijdens de operatie wordt gestreefd naar een optimale stand van het ooglid en naar een zo goed mogelijke symmetrie. Toch is perfecte symmetrie soms niet mogelijk.

De littekenvorming is het meest uitgesproken tussen 2 en 3 maand na de operatie. Nadien wordt het litteken terug witter en meer soepel. De volledige uitrijping van een litteken duurt 1 jaar. Het is aanbevolen de eerste maanden na de operatie teveel zon te mijden (bril, hoed, zonnecrème) en niet te roken, om overmatige littekenvorming tegen te gaan.

  • Indien mogelijk voor de algemene gezondheid wordt gevraagd de medicatie met effect op de bloedstolling te stoppen enkele dagen voor de operatie, deze mogen heropgestart worden 3 dagen na de operatie opnieuw gestart worden.
  • Meestal is er weinig of geen pijn na de operatie. Wie toch een pijnstiller nodig heeft gebruikt best paracetamol (dafalgan, panadol)
  • De zwelling van de ooglid verdwijnt na enkele weken. Sommige mensen hebben wat minder gevoel in het ooglid, wat verdwijnt na enkele maanden.
  • Kleine cystjes ter hoogte van het hechtingsmateriaal kunnen voorkomen. Ze verdwijnen spontaan.
  • In zeldzame gevallen is aanpassing van de brilcorrectie nodig na de operatie.
  • Sommige mensen hebben na de operatie voorbijgaande irritatie ten gevolge van droogte. Hiervoor kunnen kunsttranen worden gebruikt, zonder beperking.
  • Vermijd zware fysieke inspanning tijdens de eerste week na de operatie, want dit kan een nabloeding uitlokken.
  • Belangrijk: de eerste 2 dagen na de operatie moeten de oogleden elk uur 10 minuten gekoeld worden. Ook na deze 2 dagen is het belangrijk om ’s morgens 2x 30 minuten nog af te koelen tot controle. Dit vermindert zwelling en nabloeding. Koelen kan met diepgevroren erwtjes in een plastic zak of met een klassieke koelpack. Koel nooit rechtsreeks op de huid, maar altijd met een handdoek ertussen.