Spring naar hoofd-inhoud
 • Komt u voor de eerste maal, breng dan uw identiteitskaart mee, uw medicatielijst en huidige bril.
   
 • Indien u contactlenzen draagt, breng dan de verpakking mee met de gegevens van de contactlenzen, en voorzie ook uw bril want voor sommige testen moeten de contactlenzen worden uitgehaald.
   
 • Geef altijd uw naam door aan het secretariaat bij aankomst.
   
 • Dr. Thibaut Devogelaere staat ook in voor dringende gevallen, het is daardoor mogelijk dat u even moet wachten ondanks de gemaakte afspraak.
   
 • Wenst u bijkomende informatie over uw oogaandoening, raadpleeg dan onze website of vraag een infofolder aan de balie. Indien beschikbaar geven we u graag een folder mee.
   
 • Voor ooglidproblemen is het nuttig oude foto’s mee te brengen (een close-up zoals op identiteitskaart of rijbewijs is handig, maar hoeft niet).
   
 • Afhankelijk van de aandoening die wordt vastgesteld kunnen bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn. Jammer genoeg worden bij sommige oogaandoeningen niet alle onderzoeken die medisch noodzakelijk zijn terugbetaald. Indien dit op u van toepassing zou zijn krijgt u hierover de nodige inlichtingen. De kost van niet terugbetaalde maar medisch noodzakelijke onderzoeken wordt vastgelegd door het oogartsensyndicaat, zodat deze tarieven  overal hetzelfde zijn.
   
 • Uw oogarts werkt aan geconventioneerd tarief. Dit wil zeggen dat de afspraken gemaakt bij de Nationale akkoorden tussen artsen, ziekenfondsen en riziv worden nageleefd. Deze afspraken bepalen de kost van terugbetaalde onderzoeken.
   
 • Voor uw gemak en onze veiligheid kunt u betalen met bancontact.
   
 • Operaties gebeuren via het dagziekenhuis van het Algemeen ziekenhuis Zeno, te Blankenberge. Bij moeilijkheden met vervoer kunt u beroep doen op Mutas.
   
 • De dokter behandelt spoedgevallen, waardoor de wachttijd kan oplopen ondanks de gemaakte afspraak. Om bepaalde dringende behandelingen te kunnen uitvoeren kunnen geplande afspraken door het secretariaat verplaatst worden, om zo wachttijden te beperken.