Spring naar hoofd-inhoud

Aanmaak en afvoer van voorkamervocht.

De voorzijde van het oog is gevuld met voorkamervocht, dat wordt aangemaakt door het straallichaampje (corpus ciliare), achter de pupil.  Dit vocht moet het oog terug verlaten in een kleine zone vooraan in het oog : de voorkamerhoek. Hierlangs komt het vocht terug in de bloedbaan terecht.

Bij sommige mensen is er teveel wrijving tussen de iris en de lens, waardoor er zeer kleine stukjes pigment van de iris loskomen. Dit wordt pigment dispersie syndroom genoemd. Het pigment wordt met het voorkamervocht meegevoerd naar de voorkamerhoek en veroorzaken daar geleidelijk aan een verstopping.

Als deze verstopping problemen van de oogdruk veroorzaakt, spreken we van pigment dispersie glaucoom.

Of men pigment dispersie syndroom heeft, voelt men niet. Het is enkel vast te stellen door het onderzoek met de microscoop en met gonioscopie.

Gonioscopie toont de afwijkende pigmentatie van de voorkamerhoek en is essentieel voor het vaststellen van een pigment dispersie syndroom, omdat het bij sommige patiënten het enige onderzoek is dat afwijkend is.

Over de mogelijke gevolgen van een pigment dispersie syndroom leest u meer in ‘Pigment dispersie glaucoom’ 

Belangrijk: soms is de aanleg om pigment dispersie te ontwikkelen familiaal. Indien u pigment dispersie hebt of een 1e graadsverwant hiermee kent, is het dus raadzaam dat alle 1e graadsverwanten zich hierop laten onderzoeken.