Spring naar hoofd-inhoud

Multifocale implantlenzen zijn een vaak gebruikte oplossing om minder leesbril nodig te hebben. Ook de nood aan vertecorrectie wordt hierbij zo maximaal mogelijk weggewerkt. Zoals bij een cataractingreep wordt hierbij de eigen ooglens vervangen door een kunstlens. De optische eigenschappen van deze kunstlens worden zo gekozen dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en bij wat uw oog nodig heeft voor optimaal zicht. 

Multifocale implantlenzen worden niet geplaatst als er oogproblemen zijn die de werking van de implantlenzen beperken. Om dergelijke oogproblemen uit te sluiten is een grondig oogonderzoek aangewezen, waarbij de bouw en de werking van het oog zorgvuldig wordt geëvalueerd.  

Een alternatieve behandelingsmogelijkheid is het gebruik van een edof implantlens. Deze implantlenzen geven een aanzienlijke verbetering van het dieptezicht en de selectiecriteria hiervoor zijn minder streng. Zo zijn ze bijvoorbeeld ook bruikbaar bij mensen met 1 lui oog. Een leesbril blijft nog nodig bij implantatie van dit type lens maar het zicht op tussenafstand is fors beter dan met een klassieke (monofocale) implantlens.

Wenst U te weten of U in aanmerking komt voor een behandeling om minder leesbril nodig te hebben, maak dan een afspraak voor een  lensimplant vooronderzoek.

Dit onderzoek omvat een uitgebreid oognazicht om na te gaan óf een behandeling mogelijk is en welk type behandeling de beste keuze is. Hierna krijgt U de nodige uitleg en informatie over het verloop van de behandeling.

 

Via deze link kunt u een lensimplant vooronderzoek inplannen.

Type Ingreep

Monofocaal lensimplant

EDOF lensimplant (verhoogde Focusdiepte)

Multifocaal lensimplant

Doel

Op 1 afstand scherp zicht zonder bril. Hier maakt men de keuze ofwel ver ofwel kortbij zien zonder bril.

 

Scherp zien voor ver en tussenafstand. Tussenafstand= pc, i-pad, keuken, eten, dashboard auto.

 

Je wil goed zien op alle afstanden (ver, tussen en dichtbij) met zo min mogelijk gebruik van een bril.

 

 

Je wenst voor ver óf voor dichtbij scherp te zien zonder bril en je hebt geen bezwaar om een bril te dragen voor alle andere afstanden.

Je wenst scherp te zien voor ver en tussenafstand en hebt geen bezwaar om voor lezen dichtbij (pc, krant, e-reader, gsm,…) een leesbril te gebruiken.

Een lichte leesbril kan nodig zijn bij onvoldoende belichting of bij kleine lettertypes.

Bijzonderheden

Voor optimale kwaliteit van zicht zonder bril op deze éne afstand is bijbehandeling met laser of een extra implantlens slechts zelden nodig.

 

Bijbehandeling met laser of een extra implantlens kan nodig zijn om de kwaliteit van zicht zonder bril optimaal te maken.  

 

astigmatisme

Bij astigmatisme is de kromming van het hoornvlies (voorzijde van het oog) niet mooi voetbalvormig maar eerder met de vorm van een rugbybal. Het is belangrijk dit zo goed mogelijk te corrigeren om een optimale kwaliteit van zicht te bekomen. Hiertoe wordt een kunstlens gekozen die zo goed mogelijk aansluit bij wat uw oog nodig heeft.  Dit besproken tijdens het vooronderzoek indien het van toepassing is.


Het werkverlet na een imlantlens is afhankelijk van het type werk en het genezingsproces. Behandelingskosten die medisch niet noodzakelijk zijn (zo ook niet-monofocale lenzen) worden niet vergoed door de ziekteverzekering of een hospitalisatieverzekering.  Sommige mutualiteiten vergoeden per oog een klein (vast) bedrag.

 

Tijdens een lensimplant vooronderzoek wordt aan de hand van een grondig oognazicht geëvalueerd óf en welke implantlens mogelijk is en worden de aandachtspunten die specifiek voor u van toepassing zijn besproken.  Hierna krijgt U de nodige uitleg en informatie over de behandeling.

 

Wat als ik een oogziekte krijg en mijn multifocale lens werkt onvoldoende?

Ook bij ogen die op het moment van implantatie goed gezond zijn kan over verloop van de jaren een oogziekte optreden. In sommige gevallen kan de kwaliteit van het zicht met een multifocale implantlens dan zwakker zijn in vergelijking met een monofocale implantlens. Zit men dan ‘vast’ aan de multifocale implantlens ? Zeker niet ! Vooreerst wordt er getracht alle behandelbare oorzaken van verminderde kwaliteit van zicht weg te werken. Indien desondanks de kwaliteit van zicht tóch te moeizaam blijft, kan de multifocale implantlens worden vervangen door een monofocaal exemplaar. Een belangrijk gevolg hiervan is dan wel dat een bril nodig is om het zicht op alle afstanden zo optimaal mogelijk te maken.

Zal ik met een multifocale implantlens terug zien zoals tijdens mijn jeugd?

Het optisch perfecte zicht met de moeiteloze scherpstelling die de meeste mensen in hun jeugd hebben wordt ondanks de zeer geavanceerde technologie niet geëvenaard. Voor mensen die voor dichtbij een leesbril nodig hebben kan het comfort wel aanzienlijk verbeterd worden met implantatie van een multifocale of edof lens.

Zal ik met een multifocale lens nooit meer een bril moeten dragen?

Het implanteren van een multifocale lens heeft als doel zoveel mogelijk activiteiten zonder bril te kunnen doen. Activiteiten waarbij hoge eisen aan ons zicht worden gesteld kunnen in sommige gevallen toch nog verplichten tot gebruik van een bril. Vooral bij lezen van kleine lettertypes of bij onvoldoende belichting kan een leesbril nodig zijn.

Het licht moet in focus vallen op het netvlies om een optimaal zicht te hebben. Indien de focus niet optimaal is kan bijbehandeling met laser op het hoornvlies of een bijkomende implantlens aangewezen zijn. Een kleine groep mensen ondervindt op lange termijn wijziging van de focus van het licht door bvb verandering van de kromming van het hoornvlies (de voorzijde van het oog). Ook zij kunnen baat hebben bij een bijbehandeling.

Kan iedereen een multifocale lens laten implanteren?

Multifocale implantlenzen worden niet geplaatst als er oogproblemen zijn die de werking van de implantlenzen beperken omdat de kwaliteit van zicht dan onvoldoende zou kunnen zijn. Om een optimaal zicht te bekomen met multifocale implantlenzen moet men 2 perfect gezonde ogen hebben. Sommige oogproblemen zijn aanwezig zonder dat men dit zelf vermoedt en veroorzaken pas hinder wanneer een multifocale implantlens wordt geplaatst. Om dergelijke oogproblemen uit te sluiten is een grondig oogonderzoek aangewezen, waarbij de bouw en de werking van het oog zorgvuldig wordt geëvalueerd. 

Ik heb cataract, is het hierdoor goedkoper om multifocale lenzen te laten plaatsen?

Wanneer een behandeling van cataract medisch aangewezen is wordt deze ingreep terugbetaald. Enkel een monofocale lens wordt (grotendeels) vergoed. Wie kiest voor een multifocale lens zal dus de ingreep wél maar de implantlens niet terugbetaald krijgen. Hierdoor is het eigen aandeel in de kosten lager dan wanneer een ingreep niet medisch noodzakelijk is. Een hospitalisatieverzekering betaalt geen multifocale implantlens terug.