Spring naar hoofd-inhoud

Dit zijn oogleden die zeer slap zijn (grote laxiteit) en een beetje rubberig aanvoelend. Ze kunnen ook gemakkelijk omgeklapt worden tijdens onderzoek. Doordat de spanning op de oogleden onvoldoende is, worden ze gemakkelijk opengewreven tijdens de slaap, en komt het oog in contact met het kussen. Hierdoor ontstaan allerlei ongemakken, zoals traanklachten, vreemd voorwerp gevoel, slijmen, irritatie en drukgevoel. Te slappe bovenoogleden veroorzaken een afhangend ooglid (ptosis) en gaan ook vaak gepaard met een fors huidteveel(dermatochalasis). Te slappe onderoogleden gaan doorhangen, met (gedeeltelijk) omklappen (ectropion), vorming van forse huidplooien en vochtopstapeling (wallen).

Mensen met floppy eyelids hebben nogal eens overgewicht en hebben ook meer kans op slaapapnee. De aanwezigheid van slaapapnee wordt getest tijdens een slaaponderzoek. Wie slaapapnee vertoont heeft ook meer risico op ontwikkeling (of verergering) van glaucoom

Vaak kunnen de ongemakken verholpen worden met oogdruppels en /of zalf. Als dit onvoldoende beterschap geeft, zal de oogarts een operatie voorstellen. Gezien de huidstructuur van de oogleden afwijkend is, zijn er meestal meerdere problemen die verbeterd kunnen worden. De oogarts zal enkel die problemen corrigeren die ongemakken of esthetische bezwaren veroorzaken.

Een ingreep die meer specifiek bij floppy eyelids wordt uitgevoerd, is de blokexcisie. Voor de overige ingrepen die bij deze ooglidaandoening kunnen worden uitgevoerd, vind u meer info op andere delen van de website (zie: huidteveel (dermatochalasis),afhangend ooglid (ptosis), naar buiten gekandeld ooglid (ectropion), onderoogleden – wallen)

De littekenvorming is het meest uitgesproken tussen 2 en 3 maand na de operatie. Nadien wordt het litteken terug witter en meer soepel. De volledige uitrijping van een litteken duurt 1 jaar, maar aan het oppervlak zien we dit enkel de eerste 3 tot 4 maand. Het is aanbevolen de eerste maanden na de operatie teveel zon te mijden (bril, hoed, zonnecrème) en niet te roken, om overmatige littekenvorming tegen te gaan.

  • Indien mogelijk voor de algemene gezondheid wordt gevraagd de medicatie met effect op de bloedstolling te stoppen enkele dagen voor de operatie, en te herstarten 3 dagen nadien.
  • Meestal is er weinig of geen pijn na de operatie. Wie toch een pijnstiller nodig heeft gebruikt best paracetamol (dafalgan, panadol)
  • De zwelling van de ooglid verdwijnt na enkele weken. Sommige mensen hebben wat minder gevoel in het ooglid, wat verdwijnt na enkele maanden.
  • Kleine cystjes ter hoogte van het hechtingsmateriaal kunnen voorkomen. Ze verdwijnen spontaan.
  • In zeldzame gevallen is aanpassing van de brilcorrectie nodig na de operatie.
  • Sommige mensen hebben na de operatie voorbijgaande irritatie ten gevolge van droogte. Hiervoor kunnen kunsttranen worden gebruikt, zonder beperking.
  • Vermijd zware fysieke inspanning tijdens de eerste week na de operatie, want dit kan een nabloeding uitlokken.
  • Belangrijk: de eerste 2 dagen na de operatie moeten de oogleden goed gekoeld worden (bvb elk uur 10 minuten, of 5 maal per dag een half uur). Ook na de eerste 2 dagen is het belangrijk om ’s morgens nog 2x een half uur te koelen, tot de hechtingen verwijderd worden. Dit vermindert zwelling en nabloeding. Koelen kan met diepgevroren erwtjes in een plastic zak of met een klassieke koelpack. Koel nooit rechtsreeks op de huid, maar altijd met een handdoek ertussen.