Spring naar hoofd-inhoud

Bijkomende implantlenzen (ook ‘add-on IOL’ genoemd) worden gebruikt om de nood voor een bril of contactlenzen na een cataractoperatie nog verder te verminderen, meest frequent in een van de volgende situaties:

  • Bij sommige mensen is na een cataractoperatie toch nog meer bril nodig dan verwacht. Dit komt omdat de formules die berekenen hoe sterk de implantlens moet zijn gebruik maken van veronderstellingenover de exacte plaats van de kunstlens in het oog. Als de kunstlens na implantatie een fractie meer naar voor of naar achter zit, maakt dit het oog wat meer bijziend of verziend.
  • Ook kan het gebeuren dat de cataract zo uitgesproken is dat een exacte meting van de lengte van het oog niet meer mogelijk is, of dat de kromming van het hoornvlies onverwacht wijzigt na de ingreep. Zowel ooglengte als kromming van het hoornvlies bepalen hoeveel bril er nog nodig is.
  • Sommige mensen hebben in het begin na een cataractoperatie het gewenste zicht op de geplande afstand (meestal ver), maar ontwikkelen over verloop van de jaren nadien veranderingen in de lengte van het oog (meestal bij ogen met hoge bijziendheid) of van de kromming van het hoornvlies. Beide hebben effect op de brilcorrectie.
  • Bij sommige oogaandoeningen worden er nog wijzigingen verwacht in de kromming van het hoornvlies (zoals bij een hoornvliestransplantatie), of is de kromming van het hoornvlies zeer ingewikkeld (zoals bij keratoconus of littekens), zodat verkozen wordt het grootste deel van de brilcorrectie weg te werken met een eerste implantlens, en nadien een bijkomende implantlens te gebruiken voor fine tuning. Als de toestand van het oog in de toekomst heel fors zou wijzigen, kan zonodig de bijkomende implantlens worden verwijderd of vervangen.
  • Sommige mensen willen toch de voordelen van een multifocaal lensimplant hebben, om op verschillende afstanden te kunnen zien zonder bril. In dat geval wordt een multifocaal type bijkomende implantlens gebruikt.

 

Niet alle ogen komen in aanmerking voor het plaatsen van een bijkomende implantlens. Indien u graag beter wil zien zonder bril en wil weten of een bijkomende implantlens voor u een optie is, worden een aantal testen uitgevoerd om na te gaan of dit voor uw oog veilig kan gebeuren.

Het plaatsen van een bijkomende implantlens gebeurt tijdens een korte en pijnloze operatie, onder druppelverdoving. Deze operatie en ook de implantlens worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. De kost is afhankelijk van de sterkte die moet gecorrigeerd worden, en van het type implantlens (multifocaal  of niet).