Spring naar hoofd-inhoud

Iridoplastie

Het vocht dat aan de binnenzijde van het oog wordt aangemaakt, moet het oog weer verlaten langs eenafvoerkanaaltje. Het is zeer belangrijk dat dit afvoerkanaaltje voldoende toegankelijk is. Is dit niet het geval, dan stijgt het risico op drukproblemen (glaucoom). De schade aan het gezichtsveld en/of het scherptezicht ontstaan door glaucoom is niet te genezen.

Als het afvoerkanaaltje onvoldoende toegankelijk is, is de eerste stap in de behandeling een iridotomie. Een iridotomie geeft bij de overgrote meerderheid een voldoende goed resultaat. Bij sommige mensen blijft de toegang naar het afvoerkanaaltje echter te nauw, ondanks een goede iridotomie.

Een iridoplastie wordt toegepast als een iridotomie onvoldoende resultaat geeft. De iris (regenboogvlies) wordt hierbij kortdurend lokaal opgewarmd aan de toegang naar de voorkamerhoek. Het spierweefsel in de iris trekt hierdoor samen en er ontstaat meer ruimte voor afvoer van het voorkamervocht.

Nadien zal de spier ook weer wat ontspannen zodat er altijd een beetje effect terug verloren gaat. Het is soms niet mogelijk een ideale situatie te bereiken, maar meestal kan de afvoer  wel voldoende goed gemaakt worden om bijkomende behandelingen te kunnen uitstellen of vermijden.

Het samentrekken van de spier wordt door sommige mensen gevoeld als een soort warm of krampend gevoel. Anderen voelen niets. De behandeling duur ongeveer 3 minuten per oog.  

Voor de behandeling

  • Er zijn geen oogdruppels nodig vooraf.
  • Het wordt wel aanbevolen 1 gram dafalgan in te nemen 1 uur voor de behandeling.

Na de behandeling:

  • Onmiddellijk na de laserbehandeling mag u starten met een cortisonedruppel 6x per dag gedurende 2 dagen, daarna 4x per dag gedurende 5 dagen.
  • Het zicht kan na de behandeling enkele uren iets waziger zijn, maar dit is meestal niet hinderlijk. Vaak is men enkele dagen wat meer gevoelig voor zonlicht. Zonodig kan hiervoor tijdelijk een zonnebril gebruikt worden.
  • U krijgt een controle afspraak enkele weken na de laserbehandeling, waar het effect van de behandeling op de toestand van de voorkamerhoek wordt nagegaan.
  • Afhankelijk van de ernst van de schade die al aanwezig is, kan geregelde opvolging en/of bijkomende behandeling noodzakelijk zijn.